Een toekomstbestendige organisatieSuccesvolle organisaties kenmerken zich door goed leiderschap, waarbij de leiders de veranderingen organiseren.

“Verander niet de organisatie, maar organiseer de verandering.”

De medewerker staat centraal, omdat de medewerker de kritische succesfactor is. Het centraal stellen van de medewerker heeft namelijk een positief effect op de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers wat de operationele effectiviteit en   productiviteit ten goede komt.

Het stimuleren van leiderschap op alle niveaus binnen de organisatie is het fundament onder mijn werkwijze.

Een toekomstbestendige organisatie kan de volgende vragen beantwoorden

 • Kunnen wij als leidinggevenden ons meer als leider en minder als manager opstellen?
 • Hoe stimuleren we meer initiatief, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de hele organisatie?
 • Binden we de juiste mensen duurzaam aan onze organisatie?
 • Hoe krijgen we meer vertrouwen, trots, innovatie en plezier (terug) in onze organisatie?
 • Hoe creëren we “mede-eigenaarschap” bij onze medewerkers?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de inrichting van de organisatie optimaal bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat afdelingen optimaal samenwerken?
 • Zijn we alert op externe ontwikkelingen?
 • Zorgen we ervoor dat onze dienstverlening goed wordt afgestemd met onze klanten/cliënten?
 • Hebben we geschikte opvolgers voor de belangrijkste posities in onze organisatie?
 • Hoe verbonden ben ik met mijn medewerkers en hoe ervaren mijn medewerkers deze verbondenheid?

Wat levert het op?

✓ Een toekomstbestendige organisatie.
✓ Heldere prioriteiten voor uw organisatieproblematiek.
✓ Stappenplan richting een mensgerichte organisatie in aansluiting op uw bedrijfsstrategie.
✓ Hogere productiviteit door gemotiveerde medewerkers.
✓ Een externe sparringpartner die het proces monitort.

Hoe ziet het traject eruit?

Analyse
U krijgt een scan van uw organisatie op de aspecten missie, doelen, taken en rollen, werkafspraken, procedures en onderlinge verhoudingen. Door het houden van  interviews met het management, medewerkers en andere stakeholders en aan de hand van vragenlijsten wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Vandaaruit definiëren we gezamenlijk de gewenste situatie over hoe u uw organisatie toekomstbestendig kunt inrichten.

Advies
U krijgt een passend advies over welke veranderingen nodig zijn om de organisatie aan te laten sluiten op de eerder vastgestelde gewenste situatie.

Uitvoering (optioneel)
Afhankelijk van het vastgestelde veranderingstraject kan er voor verschillende interventies worden gekozen. Hierbij valt te denken aan training, coaching en projectbegeleiding.

Prijs voor analyse en advies: €2.500,-
De prijs van de uitvoering is afhankelijk van de in te zetten interventies.