Management DevelopmentManagement Development betreft het totale proces van formeel en informeel leren van leidinggevenden, gericht op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit.

Management Development kan de volgende vragen beantwoorden
 • Welke stijl van leidinggeven hanteren de leidinggevenden?
 • Welke stijl van leidinggeven is gewenst?
 • Hoe kan de samenwerking tussen de leidinggevenden onderling worden versterkt?
 • Hoe kan een gemeenschappelijk referentiekader worden ontwikkeld?
 • Waar liggen de kwaliteiten, ontwikkelpunten bij de leidinggevenden?
 • Hoe kunnen de leidinggevenden hun medewerkers effectiever aansturen?
 • Hoe kan de proactiviteit van de leidinggevenden toenemen?
Wat levert Management Development op?

✓ Een eenduidige stijl van leidinggeven.
 Een stijl van leidinggeven die past bij de organisatie. 
Een betere samenwerking tussen de leidinggevenden.
 Inzicht in elkaars en eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.
 Effectievere aansturing van de medewerkers.
 Meer productiviteit bij de leidinggevenden.

Hoe ziet een Management Development traject eruit

Het management development traject “Eenheid in Verscheidenheid” bestaat afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, uit

 • kick-off
 • 4 groepsbijeenkomsten 
 • 3 individuele gesprekken
 • 1 gezamenlijke eindpresentatie
 • een combinatie van ervaringsleren en theorie
 • tests en opdrachten

Tijdens de individuele gesprekken wordt ingezoomd op de specifieke individuele ontwikkelbehoefte van de leidinggevende. Tijdens de groepsbijeenkomsten volgen de leidinggevenden een verdiepend kernprogramma. De kracht van dit traject is met name gelegen in de sterke verbinding tussen ervaringsleren en theorie, waarbij de praktijk het uitgangspunt vormt. In de groepsbijeenkomsten en in de individuele gesprekken wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, tests en opdrachten. Het traject wordt afgesloten met een eindpresentatie van de deelnemers.

Het MD-traject is geschikt voor 6-12 deelnemers. 
Prijs op basis van 6 deelnemers: €4.300,-
Iedere extra deelnemer: + €300,-

Ieder traject wordt aangepast op de behoefte van de opdrachtgever. Uiteraard is het ook mogelijk om een traject samen te stellen dat afwijkt van bovenstaande opzet. 

Borging en afronding Management Development
 • Het traject wordt afgesloten met een persoonlijke eindpresentatie aan de hand van een format.
 • Iedere medewerker krijgt een werkboek uitgereikt met verwerkingsopdrachten wat gebruikt wordt als naslagwerk.
 • Er worden afspraken gemaakt aan wie zij hun plan presenteren om de voortgang te bespreken en hun voornemens te borgen.
 • Na een aantal maanden evalueer ik met de deelnemers in hoeverre zij hun voornemens waar hebben gemaakt.