Organisatieontwikkeling door middel van Persoonlijk LeiderschapSuccesvolle organisaties kenmerken zich door goed werkgeverschap en goed leiderschap, waarbij Persoonlijk Leiderschap voor leidinggevenden en medewerkers wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Het doel van het traject Persoonlijk Leiderschap is het ontwikkelen van een gezonde, succesvolle, toekomstbestendige organisatie vanuit de overtuiging dat Persoonlijk Leiderschap een kritische succesfactor is voor de organisatie. Mijn overtuiging is dat Persoonlijk Leiderschap bepalend en leidend is voor de gewenste cultuur en communicatie. Aan Persoonlijk Leiderschap liggen drie pijlers ten grondslag die de basisbehoeften raken van alle medewerkers:

 • Het ontwikkelen van competenties/ vaardigheden.
 • Autonomie/ zelfstandigheid in het werk.
 • Verbondenheid

Persoonlijk Leiderschap heeft grote invloed op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers. Ook heeft het een positieve invloed op de vitaliteit, bevlogenheid, inzetbaarheid en het werkplezier. Met deze inzet drukken zij hun stempel op de resultaten van de organisatie.

Door Persoonlijk Leiderschap juist van onderaf in te zetten is het niet de organisatie die de cultuur wil of moet doorbreken maar ontstaan gedeelde waarden, omgangsvormen, respect en wordt de regie daar neergelegd waar het thuis hoort. Op deze manier verander je niet de organisatie, maar organiseer je de verandering!

Organisatieontwikkeling d.m.v. Persoonlijk Leiderschap beantwoordt de volgende vragen
 • Hoe stimuleer ik meer betrokkenheid, zelfstandig en bevlogenheid van de medewerkers?
 • Hoe krijgen de medewerkers inzicht in hun eigen en elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten?
 • Hoe verhouden de teams zich ten opzichte van elkaar?
 • Hoe dragen de diverse afdelingen bij aan de organisatiedoelstellingen?
Wat levert Organisatieontwikkeling d.m.v. Persoonlijk Leiderschap op?

Goed inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpunten.
Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
Meer inzicht en begrip voor de doelen van de organisatie.
✓ 
Toenemende betrokkenheid, inzet, zelfstandigheid, lef, bevlogenheid, tevredenheid,
✓ verantwoordelijkheid en vitaliteit van leidinggevenden en medewerkers.
De operationele effectiviteit, creativiteit en productiviteit stijgt en daarmee de resultaten
✓ voor
 de organisatie.
Een dalend ziekteverzuim door meer autonomie, zelfregie, verantwoordelijkheid en meer
✓ werkplezier.

Hoe ziet organisatieontwikkeling d.m.v. Persoonlijk Leiderschap eruit?

Mijn aanpak is gebaseerd op onderstaand model waarin Persoon, Team, Cultuur en Organisatie bij elkaar komen. 

model papa

 • Persoonlijk Leiderschap start op individueel niveau. Medewerkers willen vanuit hun kern ‘zelfleiders’ zijn. Dit vergt sociale vaardigheden en de bereidheid om te leren. De kunst is om mensen hierbij te steunen, inzicht te geven in hoe zij dit kunnen bewerkstelligen, te stimuleren en te motiveren.
 • Vervolgens is er de stap naar de teams. Teams organiseren zelf hun taken en bepalen flexibel hun eigen werk om de afgesproken resultaten te behalen. Dit geeft ruimte, autonomie en verantwoordelijkheid.
 • In de derde stap zijn we aangeland op het organisatieniveau.
 • Deze drie stappen van Persoonlijk Leiderschap beïnvloeden samen de cultuur van de organisatie. Openheid, transparantie, vertrouwen maar ook verwachtingen uitspreken, zijn van groot belang.

Het Persoonlijk Leiderschapstraject bestaat uit

 • 3 groepsbijeenkomst verdeeld over 3 dagen
 • 1 terugkomdag met gezamenlijke evaluatie
 • Een combinatie van theorie en ervaringsleren
 • Tests en opdrachten

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt er gebruik gemaakt van zowel theorie als ervaringsleren. Ook maken de deelnemers tests en opdrachten. 

Het Persoonlijk Leiderschapstraject is geschikt voor 6-12 deelnemers.

Prijs: €4.500,-

Ieder traject wordt aangepast op de behoefte van de opdrachtgever. Uiteraard is het ook mogelijk om een traject samen te stellen dat afwijkt van bovenstaande opzet. 

Afronding en borging
 • Het traject wordt afgesloten met een Persoonlijk Leiderschapsplan van iedere medewerker dat hij/ zij zelf heeft gemaakt aan de hand van een format.
 • Iedere medewerker krijgt een werkboek uitgereikt met verwerkingsopdrachten wat gebruikt wordt als naslagwerk.
 • Er worden afspraken gemaakt aan wie zij hun plan presenteren om de voortgang te bespreken en hun voornemens te borgen.
 • Na een aantal maanden evalueer ik met de deelnemers in hoeverre zij Persoonlijk Leiderschap op de verschillende niveaus vorm en inhoud hebben gegeven.