Door te adviseren, coachen en trainen help ik mens en organisatie om succesvol te veranderen vanuit de overtuiging dat de inbreng van de menselijke factor bepalend is voor de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Ik ben van mening dat ieder mens over specifieke talenten en competenties beschikt en de wil heeft om zich verder te ontwikkelen. Ik stimuleer u om deze talenten en competenties zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen, zodat u zelf de regie in handen neemt bij de inrichting van uw persoonlijke omgeving en werkomgeving.

Het logo van Uittenhout Advies symboliseert het loslaten, het in beweging komen en de mogelijkheid en keuze tot verandering. De paraplu’s staan voor eenheid in verscheidenheid.